Økonomiforståelse

Bygg egen og andres forståelse for regnskapet og sammenhenger i en bedrifts økonomi.

Les mer
Ekspertene

Baker Hansen har godt med penger i kassen og trives med bedriften sin. Er det fordi han er "rik"? Tjener han godt? Skaper han verdier eller sliter han på det som ble skapt i fjor? Er det noen som kjøper brødene hans? Har han mange ansatte til å arbeide for seg? Tjener han mye på hvert brød han baker?

Enhver kommersiell bedrift handler ideelt sett om å skape økonomiske verdier, enten ved å bygge opp verdier i selskapet eller dele ut utbytte til de som eier bedriften. Disse verdiene skapes i form av en eller annen virksomhet. Baker Hansen baker boller og andre bakervarer som han selger. For å starte bakeri var det imidlertid ikke nok å kunne bake boller. Baker Hansen måtte også ha en grunnleggende forståelse av de økonomiske sammenhengene i en bedrift.

Hva er forskjellen mellom resultat, kontantstrøm og likviditet. Hvorfor er arbeidskapital et viktig begrep?

Lederkilden gir deg det du trenger for å bygge grunnlegende økonomiforståelse - enten din egen eller andres.

Ekspertene

Ekspertene - Økonomiforståelse

Gunnar A. Dahl

Partner i DHT Corporate Services AS

Per Thoresen

Selvstendig rådgiver og styreleder

Sist publisert

  • IdébankØkonomiforståelse - oversiktskart (30.05.2013)
  • Hurtigguider - rammeverkLikviditetsforståelse - Forstå prinsippene bak likviditetsstyring, og hvorfor den er viktig! Prøv selv med øvingsmodell og se hva som påvirker likviditeten i en bedrift. (03.09.2009)
  • Hurtigguider - rammeverkØkonomiforståelse - Som leder eller annen nøkkelperson i en bedrift, kommer du enten du vil eller ikke i befatning med bedriftens økonomi. Sørg for å ha full kontroll på de grunnleggende økonomiske begrepene og sammenhengene. (30.08.2009)
  • Hurtigguider - rammeverkResultat - Hold styr på verdiskapingen i virksomheten. Få resultatoppstilling for regnskapsrapportering og analyse. (28.07.2009)
  • Hurtigguider - rammeverkKontantstrøm - Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. (28.07.2009)

Mest brukt siste 30 dager

  • IdébankKontantstrømoppstilling for analyse - Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte oppstillingen for rapportbruk mest egnet for analyse av din bedrift eller bransje?
  • IdébankBalanseoppstilling for analyse - Loven stiller helt spesifikke krav for oppstilling av balansen for offentlig rapportering. Ved analyse av regnskapene, kan du ha bruk for en annen oppdeling og opplysninger ut over det som kreves av det offentlige.
  • IdébankResultatoppstilling for analyse - Det skilles mellom ekstern analyse og intern analyse. Den eksterne analysen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon mens du i en intern analyse baserer deg på all relevant tilgjengelig informasjon om selskapet.
  • Hurtigguider - rammeverkResultat - Hold styr på verdiskapingen i virksomheten. Få resultatoppstilling for regnskapsrapportering og analyse.
  • Hurtigguider - rammeverkØkonomiforståelse - Som leder eller annen nøkkelperson i en bedrift, kommer du enten du vil eller ikke i befatning med bedriftens økonomi. Sørg for å ha full kontroll på de grunnleggende økonomiske begrepene og sammenhengene.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Støtte