Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Overskuddsprosent

Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer.
""
-
 
hvor

Ordinært resultat = Resultat før ekstraordinære poster og skatt

I tillegg til å vise lønnsomheten på driften, vil overskuddsprosenten også være avhengig av hvordan selskapet er finansiert. Dersom selskapet har høy gjeld, vil rentekostnadene bli tilsvarende høyere og dette vil dermed redusere overskuddsprosenten.

Det vurderes normalt som positivt med så høy overskuddsprosent som mulig. Jo høyere risiko og jo mer egenkapital som er bundet i bedriften, jo høyere overskuddsprosent må du kreve.

Overskuddsprosent er også betegnet som overskuddsgrad.

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte