IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Prising av produkter og tjenester

Pris er et kraftig virkemiddel som må sees i sammenheng med selskapets helhetlige strategier og forretningsmodell. For å sette riktig pris på et produkt eller en tjeneste må du vite hva du vil oppnå.
Det er lett å tenke at det handler om å finne den høyeste prisen som markedet er villig til å betale, og dermed få størst mulig lønnsomhet. Pris er imidlertid et kraftig virkemiddel som må sees i sammenheng med selskapets helhetlige strategier og forretningsmodell.

Du må blant annet ta i betraktning:

 1. De overordnede finansielle, markedsmessige og strategiske mål for selskapet
 2. Målene knyttet til produktet eller varemerket
 3. Hvor følsomt markedet er for prisendringer (priselastisitet)
 4. De ressursene du har til rådighet

Nedenunder finner du en liste med noen vanlige målsettinger knyttet til prising av produkter og tjenester.

 • maksimalisere langsiktig fortjeneste
 • maksimalisere kortsiktig fortjeneste
 • øke salgsvolumet (antall solgte enheter)
 • øke omsetningen (i kroner)
 • øke markedsandelen
 • oppnå et målsatt nivå for avkastning på investert kapital (Eng: return on investment (ROI))
 • oppnå et målsatt nivå for avkastning i forhold til salg (Eng: return on sales (ROS))
 • stabilisere et marked eller prisnivået i et marked
 • selskapsvekst
 • opprettholde et prislederskap
 • gjøre kundene mindre følsomme for pris
 • avskrekke mulige nyetablerere i bransjen
 • matche konkurrenter på pris
 • stimulere mer perifere aktører til å trekke seg ut av bransjen
 • overleve
 • unngå undersøkelser eller innblanding fra det offentlige
 • oppnå eller opprettholde entusiasme fra distributører og annet salgspersonell
 • høyne imaget til et selskap, varemerke eller produkt
 • bli oppfattet som "fair" av kunder og potensielle kunder
 • skape interesse og begeistring for et produkt
 • avskrekke konkurrenter fra å kutte priser
 • bruke pris for å gjøre et produkt "synlig"
 • skape gjennomstrømning på lagrene
 • bidra til å forberede salg av en virksomhet
 • sosiale, etiske eller ideologiske mål
 • skape konkurransefortrinn

Støtte