IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS

Produkt - innspill til forbedringstiltak

Innspill til tiltak for å skape lønnsomhet og langsiktig verdiskapning innenfor produktområdet.
Denne listen er spesielt utviklet for vurdering av små og mellomstore bedrifter (SMB). Den må brukes med omhu og om nødvendig tilpasses hver enkelt bedrift. Ikke alle innspill er relevante for alle bedrifter, og det kan finnes relevante tiltak for en bedrift som ikke står på denne listen.

 

Når du kjenner nåsituasjonen i selskapet og har definert selskapets mål, er det nyttig å vurdere alternative tiltak for å skape lønnsomhet og langsiktig verdiskaping. Her får du innspill til mulige tiltak innenfor produktområdet.

Vi har samlet en liste over spørsmål som stimulerer denne tankeprosessen. Hvilke av disse spørsmålene som er mest relevante vil avhenge av om selskapet fokuserer på:

 • Generell lønnsomhetsforbedring
 • Rask lønnsomhetsforbedring
 • Langsiktig verdiskapning gjennom vekst
I tipslisten nedenfor har vi uthevet i kursiv de spørsmålene som vi mener er mest relevante for rask lønnsomhetsforbedring. I tillegg foreslår vi flere steder aktiviteter til hjelp i diskusjonen. 


Produktsortiment

Har vi de produktene vi trenger?

Bør noen produkter/produktgrupper fjernes (80/20-regelen)?

 • Hvor mye kan vi spare på å fjerne de X % minst lønnsomme produktene?
 • Må noen mindre lønnsomme produkter opprettholdes for å kunne fremstå som fullsortimentsleverandør?


Innovasjon/unikhet

Benyttes for mye eller for lite penger til innovasjon og nyskaping?

Bør midlene til FoU prioriteres annerledes?

Er det tilstrekkelig fokus på reelle kundebehov i nyskapningsarbeidet (i stedet for produktfokus)?

Bør det gjøres aktiviteter for å sikre vår unikhet?

 • Beskytte varemerke
 • Søke om eller fornye patenter


Produksjon og teknologi

Er dagens produksjon tilstrekkelig effektiv?

 • I forhold til interne lønnsomhetsmål
 • I forhold til benchmarking mot eksterne aktører/konkurrenter
Bør deler av produksjonen settes ut til andre (outsources)?

Er svinnprosenten for høy?

Hva kan i tilfelle gjøres for å redusere denne?

Er det behov for å oppgradere selskapets produksjonsteknologi?

Skjer det endringer på teknologisiden som vil påvirke produksjonsprosessen?

 • Er det muligheter for effektivisering?
 • Er det en trussel vi må beskytte oss mot?


Prising

Er selskapets overordnede prisstrategi fremdeles riktig?

Hva kan gjøres for å bedre utarbeidelsen av priskalkyler?

Er det mulig å redusere rabattene som gis?

Bør alternativer til rabatter implementeres?


Leverandører

Hvilken besparelse, bedrede rabatter og bonuser kan oppnås ved å

 • Reforhandle avtaler med eksisterende leverandører
 • Redusere antall leverandører
 • Bytte til nye leverandører
Er det noen leverandører vi må passe spesielt på å ha et godt forhold til (for eksempel p.g.a. produktkvalitet)?

Hvilke aktiviteter bør iverksettes overfor disse?