SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Produkter - kartlegge nåsituasjonen (SMB)

Sjekkliste for vurdering av små og mellomstore bedrifter.
Sjekklisten er spesielt utviklet for vurdering av små og mellomstore bedrifter (SMB). Den må brukes med omhu og om nødvendig tilpasses hver enkelt bedrift. Ikke alle spørsmålene er relevante for alle bedrifter, og det kan finnes relevante spørsmål for en bedrift som ikke står i sjekklisten.

 

Vi har uthevet i kursiv de mest sentrale spørsmålene som vi mener er relevante for de aller fleste.

Produktsortiment

Hvor mange og hvilke produktgrupper/produkter har vi?

Hva er omsetning og dekningsbidrag pr. produktgruppe/produkt (jfr. produkt-/ markedsmatrisen)?


Innovasjon/unikhet

Hva gjøres i dag?

Hva er de viktigste årsakene til at vi mister potensielle kunder på de ulike stegene i kjøpsprosessen?

Hvor mye (kr.) benyttes til innovasjon og nyskaping?

Hvor mye utgjør dette av selskapets omsetning?

Hvilken avkastning har de ulike FoU-prosjektene (Forskning og Utvikling)?

Hvilke alternativer finnes til dagens måte å gjøre FoU på? (internt og eksternt)

Hva oppfatter våre kunder som unike sider ved oss som leverandør?

Hvor lett kan disse kopieres?

Hvilke varemerker har vi?

Hvilke patenter har vi, og hvor lenge gjelder disse?


Produksjon og teknologi

Hvordan foregår dagens produksjon?

Hva er vår kostnad per enhet produsert?

Hvordan vurderes mulighetene for outsourcing av (deler av) produksjonen?

Hva er svinnprosenten?

Hvilken teknologi benytter selskapet i produksjonen og i hvilken grad er denne oppdatert?

Skjer det endringer på teknologisiden som vil påvirke produksjonsprosessen?

  • Effektivisering?
  • Trussel?


Prising

Hvilken overordnet prisingsstrategi har selskapet?

Hvilke alternative metoder har blitt vurdert?

Hvordan utarbeides og kvalitetssikres selskapets priskalkyler?

Hvilke prinsipper ligger til grunn for disse?

Hvor mye rabatter gis?

Hvilke alternativer til rabatter er blitt vurdert?


Leverandører

Hvor mange leverandører har vi? Hvem?

Hvordan er vårt forhold til leverandørene?

Har vi vurdert alternative leverandører?

Hvilke betingelser har vi?

Hvilket potensial ligger i bedrede betingelser?

Hva oppnås i rabatter og bonuser i dag, og hva vil andre leverandører kunne tilby?