DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Rapport om fusjon

Ved fusjon må styrene i de fusjonerende selskapene starte med å lage en felles fusjonsplan, hver sine rapporter og hver sine redegjørelser for fusjonen.
Rapporten skal redegjøre for begrunnelsen for forslaget om fusjonen, og fusjonens rettslige konsekvenser. Det skal også redegjøres for den betydning fusjonen kan få for de ansatte i selskapet. Dokumentet er ment som et supplement til fusjonsplanen med nærmere forklaring av de forhold som er angitt der. Dette skal gi de ansatte og aksjonærene en bedre mulighet til å vurdere fusjonsplanen.

Det skal utarbeides en rapport for hvert selskap som deltar i fusjonen, og det er forholdene som gjelder det respektive selskap som skal behandles. Dokumentet kan imidlertid frafalles ved samtykke fra samtlige aksjonærer (det respektive selskap), men det stilles da krav om en rapport som redegjør for betydningen for de ansatte.

Last ned eksemplene på rapporter for de to bedriftene som har fusjonert. Disse kan brukes som maler for din egen bedrift.

Fakta

Krav til styrenes rapport om fusjonen står i aksjelovens § 13-9.