IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Redusere kapitalbinding (overordnet)

Relevante tiltak for å redusere kapitalbinding.
Denne listen er spesielt utviklet for vurdering av små og mellomstore bedrifter (SMB). Ikke alle innspill er relevante for alle bedrifter, og det kan finnes relevante tiltak for en bedrift som ikke står på denne listen.

 • Reduser binding i kundefordringer (se detaljert idéliste)
  • Reduser antall dager fra bestilling skjer til faktura sendes
  • Reduser antall dager fra faktura sendes til pengene er på bok
  • Effektiviser oppfølging dersom betalingene uteblir 
 • Reduser binding i varelager
  • Selg ut overskuddslager til rabattert pris
  • Reduser nye innkjøp til et minimum
  • Reduser sortimentsbredde
  • Reduser antall og størrelse på ulike lagre (sentralt vs. lokalt)
 • Bruk leasing. Det reduserer behovet for investeringer
  • Bruk av leasing ved behov for nytt utstyr
  • Bruk av leaseback på eksisterende eiendeler
 • Selg anleggsmidler
  • Anleggsmidler som ikke er relatert til eller er kritisk for driften, som for eksempel tomter og bygninger som ikke er tilknyttet driften
  • Anleggsmidler som det ikke er nødvendig å eie, men kan leies eller leases tilbake. For eksempel lokaler, biler e.l.
 • Selg eller avvikle virksomhetsområder
  • Selg hele virksomheten
  • Selg deler av virksomheten
   • Virksomhet som ikke er kjernevirksomhet
   • Virksomhet som er ulønnsom, og tapper selskapet for likvider
   • Virksomheter som vil kreve store investeringer for å oppnå ønsket markedsposisjon og innebærer stor risiko
  • Avvikle virksomhet kan være rimeligere enn å fortsette
   (men det koster ofte mye å rydde opp)
 • Utsett eller unnlat investeringer
  • Investeringer som ikke er driftsrelatert
  • Investeringer som ikke er kritiske på kort sikt
  • Investeringer som kan erstattes av leie, leasing e. l.
 • Reduser kapitalbinding i andre eiendeler
  • Selg markedsbaserte aksjer
  • Driv inn andre fordringer