Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Rentedekningsgrad

Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Enkel tommelfingerregel:
Bra: > 3
Middels: 1,5 - 3
Dårlig: < 1,5En rentedekningsgrad på 1 betyr at overskuddet fra driften og finansinntektene i sin helhet går med til å betale rentekostnadene (finanskostnadene). Hva som er bra eller dårlig vil avhenge av forhold som rentenivå og kapitalintensitet, men normalt kan du si at rentedekningsgraden bør være større enn 2-3. Det må være tilstrekkelig resultat etter fradrag for rentekostnader til å dekke økte investeringsbehov (det reinvesteringer overstiger avskrivninger), nødvendig økning i arbeidskapital og avkastning til eierne.

Tommelfingerregelen som er angitt her forutsetter et middels rentenivå definert som 3 års statsobligasjonsrente på 5-6 %. Rentenivået primo 2006 er imidlertid 2 prosentpoeng lavere enn det vi har karakterisert som middels rentenivå, hvilket vil øke forventningen til rentedekningsgraden.

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte