Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Resultatgrad

Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer.
""
-
 
hvor

Ordinært resultat = Resultat før ekstraordinære poster og skatt

Dersom du ser på telleren, kan du si at finanskostnadene utgjør godtgjørelsen til fremmedkapitalyterne, mens det ordinære resultatet går til egenkapitalyterne (eierne).

Det vurderes normalt som positivt med så høy resultatgrad som mulig. For bedrifter med høy kapitalbinding og/eller høy risiko, vil du normalt kreve høyere resultatgrad enn for bedrifter med lav kapitalbinding og/eller lav risiko.

Resultatgrad er også betegnet som lønnsomhetsmargin. Noen definerer også resultatgrad som ordinært resultat (før skatt) i prosent av salgsinntektene. Blant annet i regnskapsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå.

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte