DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Revisors bekreftelse på mottatt tingsinnskudd

For å gjennomføre en kapitalforhøyelse må det innhentes erklæring fra revisor om at innskuddet er overført til selskapet. Dette skal sikre at innskuddet er reelt, har tilfalt selskapet og kan tjene til dekning for selskapets kreditorer.

Last ned

Revisors erklæring kan ikke innhentes før innskuddet er overført til selskapet. Revisors erklæring skal legges ved meldingen om registrering av kapitalforhøyelsen som skal sendes til Foretaksregisteret og er en betingelse for at Foretaksregisteret vil gjennomføre registreringen.

Fakta

Bekreftelsen omtales i aksjelovens § 10-9 (2).
Selskapet må etter nærmere avtale med revisor besørge at revisor mottar tilstrekkelig dokumentasjon til at revisor kan utstede erklæringen.

Nedenunder finner du eksempel på en revisors bekreftelse av tingsinnskudd. Eksempelet kan også lastes ned og brukes til å skrive din egen bekreftelse.

Eksempel

Bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd i annet enn penger
Til Foretaksregisteret
Vi bekrefter at selskapet har mottatt aksjeinnskudd i penger som dekker kapitalforhøyelsen i Produksjon AS med kr 200 000, fra kr 400 000 til kr 600 00 i henhold til vedlagte redegjørelse og bekreftelse (redegjørelse) av 16.02.05 til generalforsamlingen. Verdien på de netto eiendeler som er overtatt er knyttet til datoen for redegjørelsen.
Lillevik, den 20. mai 20XX
Revisor AS

Registrert/statsautorisert revisor
Vedlegg 1: Redegjørelse for tingsinnskudd
Vedlegg 2: Bekreftelse av redegjørelse