Økonomi- og styringsverktøyØkonomi- og styringsverktøy
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS

Risikovurderingsverktøy (se BT360.no)

Excelbasert verktøy for identifisering, vurdering og dokumentasjon av risiko i virksomheter. Støtter risikovurderinger for alt fra hele virksomheter til mindre prosjekter eller investeringer. Du kan gjøre en helhetlig vurdering eller se det kun fra et gitt perspektiv, som for eksempel finansiell risiko.