IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Sikkerhet for lån

Hva kan stilles i sikkerhet for et lån? Hus? Garantier? Aksjer? Dersom du er saksbehandler eller potensiell lånesøker har du her en liste med tips til mekanismer eller objekter som kan benyttes.
NB! Det må etableres retningslinjer vedrørende belåningsverdi av de nedenstående sikkerhetsobjektene. Eks: Belåning driftsbygning inntil 80 % av lånetakst. Varelager inntil 30-40 % av bokført verdi. Slike retningslinjer må kun fravikes i helt spesielle tilfeller, ut i fra en konkret vurdering.

Tips

Når ingen vil kjøpe de eiendelene banken har pant i fordi disse eiendelene ikke er i stant til å generere positiv kontantstrøm i fremtiden, er pantets verdi minimal, uavhengig av hva en takst i sin tid er satt til. Banken bør derfor ikke gå inn i et engasjement den ikke tror på bare fordi pantesikkerheten tilsynelatende er i orden. 
 • Pant i driftsmidler og fast eiendom:
  • boliger
  • fritidshus
  • forretningsbygg
  • driftsbygninger
  • maskiner og annen driftsløsøre
Husk at når en virksomhet ikke lenger er i en "going concern" situasjon, reduseres realisasjonsverdien (verdien av aksjene) gjerne til langt under bokført verdi.   
 • Kausjoner:
  • solidaritetsansvar
  • aksjonærenes selvskyldnerkausjoner
  • enkle kausjoner
 • Garantier/erklæringer:
  • negativ pantsettelseserklæring
  • tilbakeståelseserklæring
  • letter of intent
  • garanti fra utenlandsk morselskap
 • Verdipapirer/aksjer
 • Varelagerpant
 • Salgspant
 • Pant i fordringer
 • Pant i leierett
 

 

 

Støtte