SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Arne Seemann Berg
Partner Kvale Advokatfirma DA
Ane Bergo
Advokatfullmektig/ Associate

Arbeidsavtalen - Hva må og kan reguleres?

Sørg for avtaler i tråd med gjeldende lovverk, men som samtidig er dekkende for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Følgende forhold MÅ reguleres i arbeidsavtalen:

 • Navn og organisasjonsnummer/fødselsnummer på arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Arbeidssted
 • En kort beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Arbeidsforholdets starttidspunkt
 • Prøvetidens lengde og oppsigelsesfrist i prøvetiden
 • Lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, herunder tillegg, overtidstillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling
 • Ferie og retten til feriepenger
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning dersom dette er avtalt
 • Lengde av pauser
 • Oppsigelsesfrister
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet
 • Ved midlertidig ansettelse: Forventet varighet

Følgende forhold KAN du velge om du vil regulere i arbeidsavtalen:

 • Rett til full lønn under sykdom utover folketrygdloven
 • Arbeidstakers taushetsplikt
 • Rett til immaterielle rettigheter som arbeidstaker utvikler i løpet av arbeidsforholdet
 • Presisering av den arbeidsrettslige lojalitetsplikten
 • Konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler

Støtte