IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Skoe
Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Spilleregler for møter

Hvilke spilleregler er relevante for dine møter? Her er noen gjengangere som et utgangspunkt for å finne de som er riktig for dere.

Last ned

 
Gjør spillereglene så enkle som mulig, så ikke detaljene drukner de underliggende målene: Respekt, samarbeid og effektivitet.
 
Bruk hele setninger - enkeltord kan bli for generelt og vanskelig å følge opp.

 1. Hold avtalte tider - møtestart og slutt, og etter pauser
 2. OK å være uenig
 3. OK å feile, men ikke gjentatte ganger
 4. Vær med på å ta ansvar for møtets resultat og prosess
 5. Den som ser behov har ansvar og myndighet til å gjøre noe med det
 6. Ingen spising eller drikking under møtet - bare i pauser
 7. Ha fokus på felles arbeidsfelt (flipparkene) og ta ikke egne notater
 8. Bidra til at kvaliteten på dokumentasjonen på flipparkene blir best mulig for møteresultatet og referatet
 9. Bidra til forslag om pauser etc.
 10. Vær tilstede hele tiden
 11. Delta aktivt
 12. Bidra med prosessforslag
 13. Hvis en D må avbryte, tar alle pause
 14. Ha respekt for alle
 15. Ikke analyser eller kritiser når vi er i idéfasen (den kreative fasen er følsom)
 16. Bidra med rigorøse spørsmål og analyse når vi er i den fasen av møtet
 17. Konfidensialitet - det som sies her er mellom oss
 18. Oppfølging - alle gjennomfører det som kommer på handlingsplanen
 19. Evalueringsmetoder - positive: både om det som ble gjort, og forbedringsforslag
 20. Sanksjoner, straff ved overtredelser: den som er for sen uten å si fra med god grunn betaler tilsvarende summen av timelønnen til de som er tilstede
 21. Alle som er innkalt til møtet må møte selv eller stille representant

Mine spilleregler ved møter

Her er de spillereglene jeg selv bruker på mine kurs verden over. Disse er utviklet gjennom 30 års møte med tusener av deltakere fra alle verdenshjørner: