DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Marianne Nordli
Trainer og coach i Centor AS

Spørreundersøkelse for å kartlegge foretrukken lærestil

Du skal arrangere et seminar for en oppdragsgiver. Hvordan sikrer du deg at deltakerne lærer mest mulig av det stoffet du skal formidle? En spørreundersøkelse sendt ut til deltakerne i forkant av seminaret vil hjelpe deg til å velge riktig lærestil.

Forberedelser

Skjemaet kan enten sendes ut på papir eller elektronisk til deltakerne. Ofte er det naturlig å sende det ut sammen med invitasjon, navneliste eller annen praktisk forhåndsinfo om seminaret.

Opplys om svarfrist og hva du tenker å bruke resultatet til, slik at deltakerne skjønner at det er viktig å svare i god tid.

Skjemaets oppbygging

Fakta

Skjemaet er inspirert av Peter Honey og Alan Mumfords "learning styles questionnaire".
De deler lærestilene inn i fire hovedkategorier:
  • Konkret erfaring - å lære ved å prøve og feile
  • Reflekterende observasjon - å bli grundig informert før man går videre
  • Abstrakt konseptualisering - å først forsikre seg om at oppgaven har mening
  • Aktiv eksperimentering - å få en demonstrasjon av en anerkjent ekspert

Skjemaet består av ni sett med fire spørsmål. Deltakerne skal fordele poengene 1-4 på hver av de ni settene, og deretter summere de fire kolonnene.
Det er ikke alle spørsmålene i hvert sett som er relevante for lærestilsundersøkelsen. Statistikken og metodikken bak dette er det forskerne Honey/Mumford som har utviklet.

Deltagerne summerer selv de grå feltene som skal vektlegges før de leverer inn skjemaet.

Behandling av resultatet

Det er mange måter å bruke resultatene fra spørreundersøkelsen på. Jeg pleier å lage en oversikt over hvor mange deltakere som hører til hver av de fire lærestilsgruppene. Som regel er det tydelig ut fra poengfordelingen hvilken kategori hver av deltakerne tilhører, slik at denne metoden gir et godt nok bilde av gruppens preferanser som helhet.

Deretter planlegger jeg aktiviteter som passer for den dominante lærestilen hver deltakergruppe foretrekker, supplert med noen aktiviteter fra den nest mest dominante.

Et stykke ut i seminaret, når jeg har blitt kjent med gruppen, er det naturlig å justere kursen i samråd med deltakerne.

Støtte