Hurtigguider - prosessHurtigguider - prosess
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Stiftelse av aksjeselskap

Få oversikt over lover og regler som gjelder for stiftelsesdokument, vedtekter, åpningsbalanse, tingsinnskudd, stiftelsesomkostninger, registrering i foretaksregisteret og andre formaliteter.