DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Stiftelsesdokument

Et stiftelsesdokument er obligatorisk ved etablering av et aksjeselskap. Dokumentet skal sendes inn til Enhetsregisteret i Brønnøysund sammen med åpningsbalansen og bekreftelse fra revisor.
Følgende viser hva som må være med i henhold til minimumskravene i Aksjeloven av 1999:

Åpningsbalansen er obligatorisk vedlegg til stiftelsesdokumentet når stiftelsen skjer ved tingsinnskudd og i enkelte andre tilfeller som beskrevet i aksjelovens § 2-8.

Last ned eksempelet og tilpass det til ditt eget selskap.