Bok

Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper