DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Elektronisk kommunikasjon mellom selskap og aksjeeiere

Mal til brev fra selskapet til aksjonærene samt aksjonærenes skriftlige aksept for å kunne benytte e-post til å sende ut innkallinger, møteprotokoller og annen relevant aksjonærinformasjon.
I henhold til aksjelovens §18-5 gis det anledning til å kommunisere med aksjeeiere elektronisk dersom aksjeeieren har gitt sitt samtykke til det. 

Her finner du et eksempel på et brev fra selskap til aksjonærene som de må gi skriftlig aksept på. Redigerbar mal finner du i margen til venstre. 

Eksempel

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MELLOM xxxxx AS OG AKSJEEIRE I SELSKAPET

I henhold til Aksjelovens §18-5 gis det anledning til å kommunisere med aksjeeiere elektronisk dersom aksjeeieren har gitt sitt samtykke til det. Se lovteksten nedenfor:

18-5 Bruk av elektronisk kommunikasjon mellom selskapet og aksjeeierene

  1. Hvis ikke noe annet følger av loven her, kan selskapet bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og liknende etter denne loven til en aksjeeiere, dersom aksjeeieren uttrykkelig har godtatt dette.
  2. (2) Når en aksjeeier skal gi meldinger mv. etter denne loven til selskapet, kan han eller hun gjøre dette ved bruk av elektronisk kommunikasjon til den e-postadressen eller på den måten selskapet har angitt for dette formålet.

Vi ber derfor i dette skrivet om skriftlig aksept fra våre aksjonærer for å kunne benytte e-post til å sende ut innkallinger, møteprotokoller og annen relevant aksjonærinformasjon.

Med vennlig hilsen

Xxxxxx

Styreleder i xxxxxx AS

Jeg, (aksjonærens navn), aksepterer herved at e-post benyttes i forbindelse med utsendelse av innkallinger, møteprotokoller og annen relevant aksjonærinformasjon.

Dato:____________________ Signatur:__________________________