DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Møtefullmakt til generalforsamlingen

En fullmakt er et dokument der du gir din møte- og stemmerett til en stedfortreder. Dette eksempelet viser en fullmakt for en aksjonær på ordinær generalforsamling.
Fullmakter skal ifølge aksjeloven § 5-2 være skriftlig og datert. Den må imidlertid ikke være original. Du kan derfor sende den som faks, papirkopi eller skannet dokument, men du kan ikke sende den som vanlig e-post.

Eksempel

Fullmakt
Undertegnede aksjonær i Kvalitetssikring AS gir herved Petra Pettersen fullmakt til å representere meg på selskapets ordinære generalforsamling 1.2.20XX.
Bergen, 15. desember 20XX