DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Merete Lütken
Managing Partner, Pargas DA

Styreevaluering

Gjør en årlig evaluering av styrearbeidet og få bedre kvalitet.
Styret bør gjøre en årlig evaluering av sitt eget arbeid. Innholdet, omfanget og formen av denne vurderingen må tilpasses situasjonen, behovet og styresammensetningen i det enkelte styret. En naturlig kategorisering av spørsmål en ønsker å vurdere kan være:

1)      Hele styret

2)      Daglig leder

3)      Meg selv som styremedlem / daglig leder

4)      Andre forhold

I margen til venstre kan du laste ned en mal for evaluering av styrearbeidet. Spørsmålene kan tilpasses deres behov. Alle styremedlemmer og daglig leder fyller ut hvert sitt eksemplar (se arkene PERSON 1-10 i malen). Bruk minst 15 minutter og svar ærlig. En person (gjerne en nøytral) kan eventuelt sammenstille svarene fra samtlige inn i en helhetlig oppsummering (se arket OPPSUMMERING i malen).

I margen til venstre finner du også en tipsliste med flere spørsmål enn det som er inkludert i malen. Hent gjerne inspirasjon fra denne for å tilpasse malen til deres behov.