DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Styresekretær - innholdsfortegnelse

Med "styresekretær" menes en mappe eller perm til å holde orden på styrepapirene. Dette kan gjøres "manuelt" eller elektronisk.
  • Bruk en mappe med ti skilleark
  • Last ned en av innholdsfortegnelsene
  • Skriv ut (melding om at margene er for smale har vanligvis ingen betydning)
  • Legg dokumentet i starten av mappen
Innholdsfortegnelsen er delt inn i de samme syv kategoriene som styreprogrammet. I tillegg er det lagt til tre ekstra kategorier slik at innholdsfortegnelsen total består av ti kategorier.

Ut over temaene som omhandles i styreprogrammet, kan det være hensiktsmessig å ta vare på en del underlagspapirer som ikke direkte vedrører noen av disse punktene. I arbeidsmappen Styresekretæren har jeg derfor tatt med følgende tre tilleggstema:

Tema 8 Oppfølgingssaker


I et styre vil det normalt være flere saker som skal følges opp. En grei rutine er å starte hvert styremøte med å gå igjennom referatet fra forrige styremøte, og sjekke at oppfølgingssakene er utført.

Tema 9 Diverse


Her arkiveres generelle dokumenter som vedrører styrearbeidet, men som ikke faller inn under noen av de andre temaene.

Eksempler: Brosjyrer, diverse korrespondanse med videre. Eller hva med utskrifter fra lederkilden.no om styrearbeid og beslektede tema? 

Tema 10 Diverse


Her oppbevares for eksempel utdrag av relevante lover som vedrører virksomheten og/eller styrearbeidet.

Eksempler: Utdrag fra aksjelovens som omhandler styret, for eksempel §§ 3-4 og 3-5 som omhandler styrets oppfølgingsplikt og handleplikt, samt kapittel 6 som omhandler styret og daglig leder. Andre eksempler kan være patentlovgivning eller konsesjonsregler, eller kanskje spesielle regler som er knyttet til andre land dersom selskapet opererer internasjonalt.