DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Tegningsdokument ved kapitalforhøyelse

Aksjelovens § 10-7 krever særskilt tegningsdokument ved kapitalforhøyelse med tingsinnskudd. Se mal med eksempel.
Aksjeloven tillater to måter å tegne aksjer på:

  1. Aksjetegning skjer i protokollen fra generalforsamlingen
  2. Det lages et særskilt tegningsdokument

Kravene for dette er gitt av aksjelovens § 10-7. Ved bruk av et særskilt tegningsdokument skal dette inneholde en ordrett gjengivelse av generalforsamlingens beslutning. Tegningsdokumentet skal også angi hvor selskapets vedtekter, innkalling til generalforsamlingen med vedlegg (jfr Aksjeloven § 10-2 og Aksjeloven § 10-3), samt årsregnskapet og årsberetningen for de to siste år, holdes tilgjengelig.

Fakta

Aksjeloven krever særskilt redegjørelse for tingsinnskudd, jfr Aksjeloven § 10-2
Tegning kan enten skje i et samlet dokument for alle tegnere, eller ett dokument pr tegner. Sistnevnte kan være praktisk dersom tegningsdokumentet må oversendes hver av de enkelte tegnere.

Tips

Det er også åpnet for at tegning kan skje på elektronisk dokument, så lenge det også tilbys tegning i fysisk dokument dersom en aksjetegner krever det.
Last ned eksempelet og bruk som mal.