IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Sigurd Knudtzon
Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Tilfeller hvor du ikke bør forhandle

Selv om vi i utgangspunktet forhandler hele tiden, bør vi i enkelte situasjoner unngå dette. Du kan noen ganger være ledet inn i en forhandlingssituasjon hvor du vil komme bedre ut av det ved ikke å fortsette.

Last ned

Slike situasjoner kan være (Levinson, Smith og Wilson, 1999):

Når du åpenbart vil tape. Dersom du er i en situasjon hvor du helt sikkert vil tape ved å gå videre i forhandlinger, forsøk andre muligheter.

Når du er i ferd med å bli utmattet. Når du er i ferd med å gå tom for kapasitet, og ikke har kontroll med situasjonen, unngå enhver handel.

Når kravene er uetiske. Avslutt forhandlingene når motparten krever noe som du ikke kan imøtekomme fordi dette er rettsstridig, uetisk eller umoralsk. Når ditt gode renommé settes på spill, bør du ikke la denne anledningen bidra til å gi et frynsete rykte i fremtiden.

Når du ikke bryr deg. Når du ikke har noen fordel av utfallet av forhandlingene, er det heller ingen vits i å fortsette. Du har da alt å tape og intet å vinne.

Når du ikke har tid. Når du er under tidspress, bør du vurdere om det er hensiktsmessig å forhandle. Når tiden arbeider mot deg, er det lett å gjøre feil ved blant annet ikke å få vurdert hvilke følger innrømmelser kan ha. Når du er under kryssild, er det vanlig å gi seg for mindre enn det man ellers ville ha gjort.

Når motparten opptrer i ond tro. Avslutt forhandlingene når motparten viser tegn til å opptre i ond tro. Hvis du ikke kan stole på motparten under forhandlingene, kan du heller ikke stole på den avtalen som skal inngås. I slike tilfeller vil en avtale på sikt være av liten betydning og heller kunne bli en belastning.

Når utsettelse kan sørge for at din posisjon blir bedret. Muligens vil du ha en ny teknologi tilgjengelig i nær fremtid som kan gi deg en bedre forhandlingsposisjon, eller kanskje din likviditet eller finansielle situasjon vil bli forbedret i nær fremtid. En ny mulighet vil kanskje da komme av seg selv. Dersom oddsene tilsier at du vil få en bedre situasjon senere: vent.

Når du ikke er forberedt. Når du ikke er godt forberedt, vil du på veien hjem irritere deg over alle spørsmål, svar, kommentarer og innrømmelser du skulle ha kommet med, og resultatet vil være ditto. Unngå forhandlinger dersom du ikke er tilstrekkelig forberedt i slike tilfeller hvor forberedelsene har betydning for hvor godt forhandlingene vil bli gjennomført. 

Støtte