Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Totalkapitalens rentabilitet

Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer.
""
-
Kapital er en innsatsfaktor på linje med materialer og arbeidskraft og må også få sin godtgjørelse. Rentabilitet beskriver lønnsomheten av en kapitalinnsats: Se for deg to bedrifter med et overskudd på 1 million. Tenk deg også at det er investert 10 millioner i den ene bedriften, mens det er investert 100 millioner i den andre. Den første vil da ha mye høyere rentabilitet enn den andre - til tross for at de gir samme overskudd.

Tips

Tommelfingerregel:
Bra: > 12 %
Middels: 5 - 12 %
Dårlig: < 5 %
Totalkapitalens rentabilitet forteller hva en krone brukt i bedriften kaster av seg, uavhengig av hvor den kommer fra.
hvor

Gjennomsnittlig totalkapital = (Totalkapital IB + Totalkapital UB)*0,5

Det vurderes normalt som positivt å ha så høy rentabilitet på totalkapitalen som mulig. Minimum bør den dekke inn avkastningskravet på totalkapitalen. Vurderingen av hva som er bra eller dårlig vil blant annet være avhengig av det generelle rentenivået, risikoen med virksomheten (inkludert i avkastningskravet), samt fordelingen mellom egenkapital og fremmedkapital.

Totalkapitalens rentabilitet kan også uttrykkes som: kapitalens omløpshastighet * resultatgraden. Dermed ser du også at totalkapitalens rentabilitet kan bedres ved å bedre resultatgraden, eller ved å oppnå samme resultatgrad med mindre kapitalbinding. Syn: Totalrentabilitet. Se også: ordinært resultat, kapitalens omløpshastighet, resultatgrad.

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte