Fusjon

Prosessen må følge aksjelovens formkrav, og fusjonen regnes som gjennomført først når den er registrert i Foretaksregisteret. Fra den første utarbeidelse av fusjonsplanen til registrering må du påregne minst tre måneder for å ta høyde for de ulike fristene som inngår.

Les mer
Ekspertene

En fusjon er en sammenslåing av to (eller flere) aksjeselskaper. Den vanligste formen for fusjon er opptaksfusjon.

En opptaksfusjon gjennomføres ved at det overdragende selskap overdrar alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser under ett til det overtakende selskap. Aksjonærene i det overdragende selskap får som vederlag aksjer i det overtakende selskap (eventuelt inntil 20 % i kontanter). Overføringen av det overdragende selskaps eiendeler og rettigheter til det overtakende selskap anses som en direkte videreføring.

Det er generalforsamlingene i de to selskapene som vedtar fusjon, men det skjer etter forslag fra styrene. Det grunnleggende dokumentet som styrer fusjonen, er fusjonsplanen. Denne utarbeides av styrene i det overdragende og overtakende selskap i fellesskap.

Prosessen må følge aksjelovens formkrav, og fusjonen regnes som gjennomført først når den er registrert i Foretaksregisteret. Fra den første utarbeidelse av fusjonsplanen til registrering må du påregne minst tre måneder for å ta høyde for de ulike fristene som inngår.

Ekspertene

Ekspertene - Fusjon

Olav Fr. Perland

Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Vi anbefaler

Sist publisert

  • FagartiklerInteressekonflikter og motkrefter i fusjoner - Ledere og styremedlemmer jobber til daglig mest med å øke lønnsomheten gjennom fokus på driften. Fusjoner, oppkjøp og integrasjon av nye medarbeidere, systemer og relasjoner er prosesser de færreste har opplevd - i hvert fall mer enn en gang. Derfor går de fleste fusjoner og oppkjøp galt. Man begir seg i vei uten erfaren prosjektledelse med innsikt i hva som har gått galt før. Det er billigere å lære av andres feil. (08.10.2008)
  • DokumentmalerStyreprotokoll ved opptaksfusjon - Ved fusjon må styrene i de fusjonerende selskapene starte med å lage en felles fusjonsplan, hver sine rapporter og hver sine redegjørelser for fusjonen. Se mal og eksempel på protokoller fra denne styrebehandlingen i to bedrifter som har fusjonert. (26.06.2008)
  • DokumentmalerRedegjørelse for fusjon - Ved fusjon må styrene i de fusjonerende selskapene starte med å lage en felles fusjonsplan, hver sine rapporter og hver sine redegjørelser for fusjonen. Redegjørelsene for fusjonen skal gi en mer detaljert beskrivelse av prinsippene bak verdsettelsen av selskapene. (26.06.2008)
  • DokumentmalerRapport om fusjon - Ved fusjon må styrene i de fusjonerende selskapene starte med å lage en felles fusjonsplan, hver sine rapporter og hver sine redegjørelser for fusjonen. (26.06.2008)
  • DokumentmalerProtokoll fra generalforsamling ved opptaksfusjon - Ved fusjon gjelder alminnelige krav etter aksjelovens § 5-16 samt en godkjenning av fusjonsplanen fra begge parter. Se mal med eksempel. (26.06.2008)

Mest brukt siste 30 dager

  • DokumentmalerFusjonsplan - Ved fusjon må styrene i de fusjonerende selskapene starte med å lage en felles fusjonsplan. Dette er det hoveddokumentet som skal beskrive hele fusjonen og er styrende for resten av prosessen.
  • FagartiklerInteressekonflikter og motkrefter i fusjoner - Ledere og styremedlemmer jobber til daglig mest med å øke lønnsomheten gjennom fokus på driften. Fusjoner, oppkjøp og integrasjon av nye medarbeidere, systemer og relasjoner er prosesser de færreste har opplevd - i hvert fall mer enn en gang. Derfor går de fleste fusjoner og oppkjøp galt. Man begir seg i vei uten erfaren prosjektledelse med innsikt i hva som har gått galt før. Det er billigere å lære av andres feil.
  • DokumentmalerRedegjørelse for fusjon - Ved fusjon må styrene i de fusjonerende selskapene starte med å lage en felles fusjonsplan, hver sine rapporter og hver sine redegjørelser for fusjonen. Redegjørelsene for fusjonen skal gi en mer detaljert beskrivelse av prinsippene bak verdsettelsen av selskapene.
  • DokumentmalerProtokoll fra generalforsamling ved opptaksfusjon - Ved fusjon gjelder alminnelige krav etter aksjelovens § 5-16 samt en godkjenning av fusjonsplanen fra begge parter. Se mal med eksempel.
  • DokumentmalerStyreprotokoll ved opptaksfusjon - Ved fusjon må styrene i de fusjonerende selskapene starte med å lage en felles fusjonsplan, hver sine rapporter og hver sine redegjørelser for fusjonen. Se mal og eksempel på protokoller fra denne styrebehandlingen i to bedrifter som har fusjonert.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis