Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Varelagerets omløpshastighet

Finansielt nøkkeltall som sier noe om likviditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Tommelfingerregel:
Bra: > 5
Middels: 2,5 - 5
Dårlig: < 2,5 - 5hvor

Vareforbruk = Varelager IB + Varekjøp ekskl. MVA - Varelager UB

og

Gjennomsnittlig varelager = (Varer IB + Varer UB)*0,5

Høyt tall for omløpshastighet betyr lav kapitalbinding i varelager.

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte