Økonomi- og styringsverktøyØkonomi- og styringsverktøy
Olav Hove
Utvikler programvare for økonomiplanlegging og oppfølging

Økonomisk perioderapportering (XLrapporten)

Verktøyet har automatisert dataflyt med budsjettverktøyet «Likviditetsbudsjett 12 mnd» for rask utarbeidelse av likviditetsprognoser.