Økonomi- og styringsverktøy

Dette produktet består av  5 verktøy som bl.a. hjelper deg å gjøre grundige analyser, simuleringer og sammenligninger av bedrifter på en effektiv måte. - PRODUKTARK

PLANLEGGINGS- OG PROGNOSEVERKTØY* (se mer)

 • Automatisk import av helårstall og delårstall
 • Planleggingsrapport (revisor) og Rådgivningsrapport generes basert
  på kommentarene som legges inn
 • Sammenligning av regnskapstall og nøkkeltall , kontantstrømanalyse,
  prognosesimulering etc.
REGNSKAPSANALYSE MED RISIKOVURDERING* (se mer)

 • Få analyse av egen bedrift eller andre registrert i
  Brønnøysundregisteret
 • Trend for tre siste år
 • Helhetlig bilde av situasjonen i bedriften
 
BENCHMARKING* (se mer)

 • Sammenlign opp til 5 selvvalgte selskaper
 • Bevisstgjøring omkring egen situasjon
 • Innspill til strategidiskusjoner og budsjetteringsarbeid

 
 

ØKONOMISIMULATOR* (se mer)

 • Identifiser hvor sårbar bedriften er for endring i ulike parametere
 • Få innspill til hvor stort forbedringspotensial bedriften har
 • Fokus på resultat og likviditetskonsekvenser ved ulike tiltak
 

 

RISIKOVURDERINGSVERKTØY* (se mer)

 • Gir en samlet oversikt over risiko rangert etter sannsynlighet og konsekvens
 • Velg og vurder risikofaktorer og få dokumentert vurderingene
 • Vurder risiko på alt det måtte være; et prosjekt, en bedrift osv.
 Eksempelrapport
Last ned siste versjon

”Analyseverktøyene fra Lederkilden gir unik innsikt på kort tid, er enkle å bruke og
gir et uvurderlig underlag for diskusjoner, vurderinger og beslutninger.”

Steinar Jacobsen, revisor i BDO AS