Økonomi- og styringsverktøy

Dette produktet består av 1 verktøy for perioderapportering mot ledelsen og styret - PRODUKTARK

ØKONOMISK PERIODERAPPORTERING (XLrapporten) - se mer

  • Innsiktsfull rapport med analyse for god økonomistyring
  • Fokus på resultat, balanse, kontantstrøm, likviditet og nøkkeltall
  • God integrasjon med regnskapssystemer og automatisert dataflyt
    med Lederkildens budsjettverktøy "Likviditetsbudsjett 12 mnd."
  • Lav brukerterskel - kom i gang på 10 minutter
lederkilden.no
Eksempelrapport
Last ned siste versjon

«For våre regnskapsmedarbeidere er brukergrensesnittet enkelt og det er lett å tilpasse rapporter til kundens ønsker. Det går også raskt å lage likviditetsprognoser når vi benytter denne rapporten i kombinasjon med verktøy for likviditetsbudsjett»

Trym A. Sivertsen, Daglig leder Kvalitet & Ledelse